ja_mageia

Главная Статті, документи Статті, огляди Зміни до Податкового кодексу України
Вконтакте FACEBOOK Вконтакте Вконтакте
Зміни до Податкового кодексу України
13.08.12 00:00
alt
 
Законом України від 05.07.2012 р. №5083-VI „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Україні» , який набрав чинність 11.08.2012 р., запроваджено низку змін щодо справляння податку на прибуток підприємств, на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку та ін.,  зокрема:
 
Щодо податку на доходи фізичних осіб
 
з 12.08.2012 р.
1) Суми доходу у вигляді дивідендів з закордонним джерелом їх виплат включаються до загального річного оподатковуваного доходу платника податку - отримувача, який зобов'язаний подати річну податкову декларацію, та оподатковуються за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167 ПКУ – 5%.  (п. 170.11.1)
2) Для доходу у вигляді інвестиційного прибутку від операцій з облігаціями внутрішніх державних позик, у тому числі внаслідок зміни курсу іноземної валюти, встановлена ставка податку на доходи фізичних осіб (далі за текстом – ПДФО) 5%.  (п.167.2)
3) Збільшено граничний розмір суми місячних внесків, сплачених працедавцем-резидентом за свій рахунок за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення платника податку, який виключається з доходу, оподатковуваного ПДФО- передбачено п'ятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом про Державний бюджет України на відповідний рік. (п 164.2.16 п. «в»)
4) З 01 січня 2013 року з доходу, оподатковуваного ПДФО, буде виключена вартість зданого брухту чорних і кольорових металів.  (п. 164.2.18, 165.1.25)
 
Щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності
з 12.08.2012 р.
 
Щодо плати за користування надрами
з 01.01.2013 р.
Передбачається підвищення ставок плати за користування надрами при видобутку природного газу з глибини до 5 км з 17% до 25% від його вартості, а з глибини більше 5 км – з 9% до 14%.
При цьому, якщо газ добутий для його подальшого продажу населенню, то ставки знижуються з 28% до 20% (при глибині до 5 км) і з 25% до 14% (при глибині більше 5 км).
 
Щодо податку на прибуток підприємств
з 01.01.2013р.
1) Платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень) щомісяця сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду, у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік без подання податкової декларації.
Платники податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році без подання податкової декларації за звітні (податкові) періоди (календарний квартал, півріччя та дев’ять місяців) та не сплачують авансового внеску.
Платники податку, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний (податковий) період не перевищують 10 мільйонів гривень, та неприбуткові установи (організації) сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації, яку подають до органів державної податкової служби за звітний (податковий) рік і не сплачують авансових внесків.
У разі якщо платник податку, який сплачує авансовий внесок, за підсумками першого кварталу звітного (податкового) року не отримав прибуток або отримав збиток, він має право подати податкову декларацію та фінансову звітність за перший квартал. Такий платник податку авансових внесків у другому - четвертому кварталах звітного (податкового) року не здійснює, а податкові зобов’язання визначає на підставі податкової декларації за підсумками першого півріччя, трьох кварталів та за рік, яка подається до органу державної податкової служби в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Платник податку, який за підсумками минулого звітного (податкового) року не отримав прибутку або отримав збиток, податкові зобов’язання не нараховував і не мав базового показника для визначення авансових внесків у наступному році, а за підсумками першого кварталу отримує прибуток, має подати податкову декларацію за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року та за звітний (податковий) рік для нарахування та сплати податкових зобов’язань.
У складі річної податкової декларації платником податку подається розрахунок щомісячних авансових внесків, які мають сплачуватися у наступні дванадцять місяців. Визначена в розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов’язань.
При цьому дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків визначається починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому визначено граничний строк подачі річної податкової декларації за попередній звітний (податковий) рік, до місяця подання податкової декларації за поточний звітний (податковий) рік. (Пункт 57.1 статті 57).
 
2)  Платники податку на прибуток підприємств, які починаючи з 2013 року подають річну податкову декларацію відповідно до пункту 57.1 статті 57 Кодексу, сплачують у січні - лютому 2013 року авансовий внесок з цього податку у розмірі 1/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за дев’ять місяців 2012 року, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця (розділ XX "Перехідні положення" підрозділ 4  пункт 2).
 
 
 з 12.08.2012 р.
   
   3) зникли норма ПКУ, що передбачала подання разом з декларацією з податку на прибуток переліку доходів та витрат платника податку в розрізі контрагентів - платників єдиного податку (додатка ОК) до відповідної декларації. Тому вже подаючи декларацію з податку на прибуток підприємств за 9 місяців, цей додаток подавати не потрібно. (абз. 2 і 3 п. 152.3)

   4) для тих, хто скористався правом на розстрочення минулорічних збитків  протягом 2012 – 2015 рр. чітко визначено, що непогашена частина збитків після 2015 року підлягає врахуванню при визначенні податкових зобов’язань у наступних періодах до повного погашення такого від’ємного значення.
В попередній редакції Кодексу було, що у разі якщо сума збитку-2011 р. не погашається  протягом  2012-2015 р.,  то непогашена сума не підлягає включенню до витрат І кварталу 2016р.. Це стосувалося фірм з доходом  за  2011 рік 1 мільйон гривень та більше. Це саме було зазначено і в Узагальнюючій податковій консультації щодо врахування від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток (наказ №575 від 05.07.12р.)
 
5) До витрат ІІ кварталу 2011р. (і відповідно, наступних періодах) маво потрапити весь податковий збиток, задекларований за підсумками І кварталу 2011р., тобто з врахуванням збитку 2010 року, отриманого на 01.01.11р., та 80% збитку 2009 року.  (Чітко підтверджено в Узагальнюючій податковій консультації щодо врахування від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток (наказ №575 від 05.07.12р.) та зміни до ПКУ від 11.08.12р.)
 
Щодо податку на додану вартість
  з 12.08.2012 р.
1) Закон 5083-VI вводить податок на додану вартість на постачання зернових та технічних культур  Аграрним  фондом у разі їх придбання з податком на додану вартість. (розділ  XX "Перехідні положення" підрозділ 2, пункт 1, абзац перший пункту 15  )
2) Законом введено нульову ставку податку на додану вартість для перевезень пасажирів швидкісним поїздом Інтерсіті + . (п.195.1.3 п. «г»)
3) Введено ще один критерій для отримання автоматичного бюджетного відшкодування, а саме – «…великий  платник  податків  не декларував від’ємне значення  об’єкта оподаткування податком на прибуток за підсумками останнього звітного (податкового) року.»  (п.200.19.8.)
4) Доповнено податкову накладну реквізитом „ї) номер та дата митної декларації, за якою було здійснено митне оформлення товару, ввезеного на митну територію України”  (п.201.1 п. "ї"; детальніше про податкову накладну)
 
 
 

Підпишіться на актуальні новини для бухгалтерів від Вектор Аудиту Ваше Ім'я Ваш еМейл