ja_mageia

Главная Статті, документи Статті, огляди Податкові зміни за літо 2016 року
Вконтакте FACEBOOK Вконтакте Вконтакте
Податкові зміни за літо 2016 року

податкові зміни

 

Літо закінчилось, закінчилися відпустки, настає час активної праці… Пропонуємо освіжити в пам’яті основні законодавчі зміни за літо, що минуло:

 

1.    З 1 липня 2016 р. - нова форма Звіту з ЄСВ.

Починаючи з 1 липня 2016 р. Звіти щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за звітний період «червень 2016 року» та за звітні періоди 2016 р.подаються платниками єдиного внеску до контролюючих органів за новою формою, затвердженою Наказом Мінфіну від 11.04.2016 р. №441, відповідно до Порядку формування та подання звіту та відповідно до затвердженого формату (стандарту).

Разом з тим, Звіт за попередній звітний період (періоди) до 2016 року, який не подавався, подається до контролюючого органу за формою, що діяла з 01 травня 2015 року та відповідно у форматах, визначених для таких форм . Такий Звіт подається лише один раз за один звітний період.

 

2.    З 1 серпня 2016 р. - зміни до декларації з ПДВ та порядку заповнення податкових накладних.

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 25.05.2016 №503 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» внесено зміни до податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженої наказом Мінфіну від 28.01.2016р. № 21.


Зокрема, оновлено редакцію Додатку 2 «Довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яке зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду» та Додатку 3 «Розрахунок суми бюджетного відшкодування» до податкової декларації з податку на додану вартість.

З урахуванням внесених змін нова редакція вказаних додатків передбачає спрощення порядку заповнення податкової звітності та розшифровку від’ємного значення різниці між податковими зобов’язаннями і податковим кредитом в розрізі постачальників тільки у тій частині такого від’ємного значення, яка задекларована платником податку до бюджетного відшкодування.

Така деталізація здійснюється в таблиці 2 "Розшифровка суми податку, фактично сплаченої у попередніх та звітному (податкових) періодах постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України" додатка 3 (Д3) до декларації з податку на додану вартість.

Деталізація від’ємного значення різниці між податковими зобов’язаннями і податковим кредитом, яка переноситься до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, здійснюється лише в частині періодів її виникнення. Такі дані відображаються в додатку 2 (Д2) до декларації з податку на додану вартість.


Крім цього, змінено додаток 5, в якому вказуються розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів – виключено рядки "300000000000" та "500000000000" таблиці 1 та рядок "усього за основною ставкою та ставкою 7 %" таблиці 2.


Суттєвими є зміни до додатку 9 до податкової декларації з податку на додану вартість, в якому сільськогосподарські товаровиробники визначають питому вагу вартості сільськогосподарських товарів/послуг, поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних періодів. Отож, до податкового періоду, за який проводиться розрахунок відтепер включаються дванадцять попередніх послідовних звітних (податкових) періодів сукупно, без урахування поточного звітного періоду.


Також набув редакційних змін додаток 10 до податкової декларації з податку на додану вартість.


Платники податку на додану вартість за звітний період серпень 2016 року вперше подають оновлену форму декларації з податку на додану вартість.
Нагадаємо, граничний термін подання звітності з ПДВ за серпень 2016 року – 20 вересня 2016 року.

Платники ПДВ, які звітують поквартально, оновлену декларацію з ПДВ вперше подадуть за 4-й квартал 2016 року.

Зміни у порядку заповнення ПН.

Порядок заповнення податкової накладної теж зазнав змін. Зокрема, в частині виписки зведених накладних на операції з постачання електричної та (або) теплової енергії, вугілля та (або) продуктів його збагачення, які мають безперервний або ритмічний характер постачання. Відповідні зміни внесено до п. 19 Порядку №1307.

Крім того, зазначеним наказом внесено зміни в форми реєстраційних заяв №1-ПДВ та №3-ПДВ.

 

3. З ІІІ кварталу 2016 р. - зміни у декларації з податку на прибуток.

Мінфін наказом 08.07.2016 р. №585 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» вніс зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, а 19 серпня 2016 рнаказ набрав чинності.

Окремі нововведення пов'язані з приведенням Декларації у відповідність до Податкового кодексу України, оновленим із 1 січня 2016 року. Відтепер в новій формі Декларації платники податку на прибуток зазначатимуть окрім звітного періоду, ще й базовий звітний період (квартал або рік). У зв’язку із запровадженням разового авансового внеску, викладені в новій редакції коди рядка 26 основної частини Декларації та додатку ВП до неї, а також примітки "8" та "9" до Декларації. Доповнено новими примітками "9" та "10" додаток ВП.

Окрім того, в новій редакції додатка ЗП до Декларації передбачено рядок для відображення сум податку, сплаченого за кордоном, який можна зараховувати у зменшення податку на прибуток. Також з’явився рядок, у якому зазначатимуться не враховані у минулих періодах "дивідендні" авансові внески з податку на прибуток.

Ключових змін зазнав додаток АВ (до рядка 20 АВ декларації) в якому відображають розрахунок дивідендного авансу з податку на прибуток. Корективи внесені і в додатки РІ та ПН до Декларації. По-перше, відповідно до пп.140.4.1 ПКУ, прописані рядки 3.2.2 та 3.2.3 додатка РІ. По-друге, вказаний додаток доповнений рядками, у яких треба відображати податкові різниці, що виникають під час: реструктуризації державного й гарантованого державного боргу та його часткового списання (рядки 4.11.17 та 4.2.13) та фінансової реструктуризації за п.39 підрозділу 4 р.ХХ ПКУ (рядки 4.1.18, 4.2.14 та 4.2.15).

В додатку ПН таблицю 1, в якій провадиться розрахунок податкових зобов'язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України, доповнено рядками 22, 23 та 24.

Поряд із цим, розрахунок авансового внеску в розмірі 2/9 податку на прибуток, що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року, заповнюється платником податку у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств за три квартали 2016 року.

Платники податку на прибуток вперше звітуватимуть за новою формою (затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 08.07.2016 №585) по строку 9 листопада 2016 року за три квартали цього року.

 

4.  З 1 січня 2017 р. річну звітність за2016 р.«неприбутківці» подаватимуть за новою формою.

Міністерство фінансів України наказом від 17.06.2016 N553 « Про затвердження форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації» затвердило форму Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації. Зазначений наказ набрав чинності 02 серпня 2016 року.

Неприбутковими підприємствами, установами та організаціями, що відповідають вимогам, встановленим у п.п. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України, як і раніше, звіт за базовий звітний (податковий) рік подається протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Отже, звіт за 2016 рік за новою формою неприбуткові організації повинні подати до 1 березня 2017 року.

Нагадаємо, до кінця року неприбутковим організаціям необхідно привести свої установчі документи відповідно до норм Податкового кодексу.На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 №440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру», до 16 вересня 2016 року органи державної фіскальної служби надсилають до неприбуткових організацій, включених до Реєстру неприбуткових установ та організацій, письмові запити щодо підтвердження статусу неприбутковості, на які необхідно надати відповідь протягом місяця з дня отримання.

З дня отримання відповіді на запит та завірених копій документів, органи ДФС розглядають документи протягом місяця.

За результатами розгляду документів органами державної фіскальної служби:

-  неприбуткова організація включається до нового Реєстру, з прийняттям  Рішення про присвоєння підприємству, установі, організації ознаки неприбутковості;

-  неприбутковій організації надсилається повідомлення про невідповідність її установчих документів вимогам.

Згідно п.133.4.1ст.133 Податкового кодексу України неприбутковим підприємством, установою та організацією може бути неприбуткова організація, що одночасно відповідає таким вимогам:

- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

- установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;

- установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Ця вимога не поширюється на об'єднання та асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

- така організація має бути внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

До нового Реєстру, порядок ведення якого затверджений вищевказаною Постановою, підлягатимуть включенню неприбуткові організації, що відповідають вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, та мають статус юридичної особи.

Неприбуткові організації, які не приведуть у відповідність документи вимогам ст.133.4 ст.133 Податкового кодексу України, залишаються в Реєстрі до кінця 2016 року, а з 1 січня 2017 року виключаються з Реєстру неприбуткових організацій.

 

5.  З 26 липня 2016 р. – зміни у єдинників: новий порядок застосування касового апарату при перевищенні доходу 1 млн. грн. платником єдиного податку II - III груп.

З 26 липня 2016 р. контроль за обсягом доходу підприємців-"єдиників" IIі IIIгруп, досягнення якого (понад 1 млн грн) вимагає застосування РРО, відбуватиметься згідно з новим Порядком.

Порядок здійснення органами доходів і зборів контролю за досягненням платниками єдиного податку другої і третьої груп (фізособами - підприємцями) обсягу доходу, визначеного п. 296.10 ПКУ, затверджений постановою КМУ від 13.07.2016 р. №439«Про затвердження Порядку здійснення органами доходів і зборів контролю за досягненням платниками єдиного податку другої і третьої груп (фізичними особами — підприємцями) обсягу доходу, визначеного пунктом 296.10 статті 296 Податкового кодексу України».

Фізичним особам – платникам єдиного податку другої і третьої груп  у разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1 млн. гривень застосування реєстратора розрахункових операцій є обов'язковим.

Застосування РРО розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням доходу понад 1 млн. гривень, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом дії свідоцтва платника єдиного податку.

Нагадаємо, що відповідно до пункту 1 статті 17 Закону України від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» у разі встановлення протягом календарного року, в ході проведення перевірки, факту не проведення розрахункових операцій через РРО з фіскальним режимом роботи, до суб'єктів господарювання застосовуються фінансові санкції: вчинене вперше – 1 гривня; за кожне наступне вчинене порушення – 100% вартості проданих товарів чи послуг.

 

6.  З червня 2016 р. Нацбанк суттєво пом'якшив валютні обмеження.

7 червня2016 р.Правління Національного банку затвердило дві постанови: №342 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" та №341 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України".

Що змінює постанова №342?

1) Спрощено валютні операції з нерезидентами: ліміт обов'язкового продажу надходжень в Україну в іноземній валюті на користь юридичних осіб зменшено з 75% до 65%. 

2) Підвищено максимальну суму продажу готівкової іноземної валюти та банківських металів з 6 тис. до 12 тис. гривень в еквіваленті. Крім того обмеження щодо суми операції з продажу банківських металів не буде поширюватись на монети, вироблені з дорогоцінних металів (у тому числі інвестиційні монети України).

3) Переглянуто обмеження на обсяг видачі готівки з рахунків клієнтів банків. Тепер клієнти банків можуть знімати з рахунків готівку в іноземній валюті та банківських металах на суму до 100 тис. грн на добу (раніше - 50 тис. грн на добу).

4) Знято обмеження на обсяг видачі готівки в національній валюті, яке досі становило 500 тис. грн на добу. 

5) Дозволено репатріацію дивідендів, нарахованих іноземним інвесторам за 2014-2015 рр. Щоправда, встановлені обмеження: протягом календарного місяця особа може повернути за кордон дивіденди лише у межах загальної суми, що не перевищує більшого з двох наступних граничних значень – 1 млн дол. США (в еквіваленті) або 10% від загального обсягу дивідендів, що підлягають/підлягали поверненню за кордон такою особою. Якщо ці 10% становлять понад 5 млн дол. США (в еквіваленті), то максимальна сума репатріації дивідендів протягом календарного місяця не може перевищувати 5 млн дол. США (в еквіваленті).

Постанова №342 набулачинності 9 червня 2016 року і діяладо 14 вересня 2016 року включно. Норми щодо репатріації дивідендів набуличинності 13 червня 2016 року.

Що змінює постанова №341?

1)  банки та фінансові установи, які здійснюють обмін валют, відтепер можуть змінювати курси купівлі та продажу іноземної валюти протягом операційного (робочого) дня.

2) дозволено встановлювати різні курси купівлі та продажу іноземної валюти у касі банку, фінансової установи, їх відокремлених підрозділах, пунктах обміну валюти, які розташовані за різними адресами;

3) при здійсненні готівкових операцій конвертації однієї іноземної валюти в іншу банкам дозволено використовувати власний комерційний курс, а не офіційний курс НБУ;

4) розширено перелік іноземних валют, які банки та фінансові установи можуть конвертувати. Відтепер вони можуть здійснювати конвертацію готівки іноземної валюти не лише 1-ї групи, а й 2-ї групи Класифікатора іноземних валют;

5) спрощено документообіг при проведенні валютообмінних операцій. Як і раніше, фізична особа, яка бажає придбати іноземну валюту, має пред’явити документ, що посвідчує особу та її резидентність. Але відтепер касир має здійснювати копіювання сторінок відповідного документа та зберігати його у документах дня лише у випадках, коли сума купівлі іноземної валюти перевищує 150 тис. грн. 

Зміни, затверджені Постановою№341, набраличинності 15 червня 2016 року і не мають строку дії.

П.2 Постанови Правління Національного банку України № 361 від 28 липня 2016 року “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” (термін дії якоїдо 14.09.2016 включно) передбачено збільшення граничного строку для розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів з 90 календарних днів до 120 календарних днів.

Відповідно до ст.58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність. Це означає, що до події, факту застосовується той закон (нормативно-правовий акт), під час якого вони настали або мали місце.

Отже, якщо на момент набрання чинності Постановою №361 не закінчився 90-денний строк розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, то такі розрахунки здійснюються у строк, що не перевищує 120 календарних днів.

 

7.   З 10 червня 2016 р. оновлено Порядок обліку податків і зборів, ЄСВ та митних платежів органами ДФС.

Мінфін наказом від 07.04.2016 р.№422 «Про затвердження Порядку ведення органами Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»затвердив Порядок ведення органами Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджету, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Відповідно до Наказу № 422 оперативний облік податків і зборів, митних та інших платежів до бюджету, єдиного внеску здійснюється органами Державної фіскальної служби України в інформаційній системі органів ДФС.

Для обліку нарахованих і сплачених сум податків, зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску органами ДФС відкриваються інтегровані картки платників за кожним платником та кожним видом платежу, які повинні сплачуватися такими платниками. ІКП містить інформацію про облікові операції та облікові показники, які характеризують стан розрахунків платника податків з бюджетами та цільовими фондами за відповідним видом платежу.

Наказ № 422 визначає порядок:

- ведення інтегрованої картки платника та здійснення контролю за коректністю інформації при відкритті/закритті ІКП в інформаційній системі ДФС;

- відображення в ІКП показників щодо податкових зобов’язань, визначених самостійно платниками податків та контролюючими органами у випадках, не пов’язаних із порушенням податкового законодавства;

- перенесення до ІКП визначених за результатами контрольно-перевірочної роботи сум грошових зобов'язань, податкових, митних та інших платежів та методи контролю відповідності показників результатів даним ІКП;

- відображення в ІКП сум погашення податкового боргу та заборгованості зі сплати єдиного внеску, розстрочення (відстрочення) зобов'язань (боргів), а також списання податкового боргу та заборгованості зі сплати єдиного внеску;

- перенесення до ІКП результатів адміністративного та/або судового оскарження рішень органів ДФС та методи контролю достовірності відповідних показників.

Крім цього, Наказом № 422 визнано такими, що втратили чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 05.12.2013 № 765 «Про затвердження Порядку ведення органами Міністерства доходів і зборів України оперативного обліку податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, інших платежів, які сплачуються під час митного оформлення товарів» та наказ Державної податкової адміністрації України від 17.12.2010 № 953 «Про затвердження Інструкції про порядок нарахування та погашення пені за платежами, що контролюються органами державної податкової служби».

 

8.  З 2 липня 2016 р. оновлено Інструкцію з оформлення матеріалів про адмінпорушення.

Міністерство фінансів України наказом від 02.07.2016р. №566 «Про затвердження Інструкції з оформлення органами доходів і зборів матеріалів про адміністративні правопорушення» затвердило Інструкцію з оформлення органами доходів і зборів матеріалів про адміністративні правопорушення. Документ встановлює, зокрема, порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, процедуру складання протоколів та розгляду справ, а також ведення діловодства.

Інструкцією затверджено ряд форм, зокрема: протокол про адміністративне правопорушення; постанову про накладення адміністративного стягнення; постанову про закриття справи про адміністративне правопорушення; рішення про розгляд скарги на постанову в справі про адміністративне правопорушення.

У разі вчинення адміністративного правопорушення, накладений штраф вноситься порушником в установу банку України не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови, а в разі оскарження такої постанови - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

Постанову про накладення адміністративного стягнення може бути оскаржено до вищестоящого контролюючого органу.

 

9.  З 1 вересня 2016 р. перевірка банками документів про фінансові операції - згідно з новим Положенням.

Національний банк постановою від 15.08.2016 р. №369 «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників» затвердив Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, яке набрало чинності 1 вересня 2016 року.

Відповідно до цього Положення, банк зобов’язаний забезпечити всебічний аналіз і перевірку документів (інформації) про фінансові операції (які здійснюються та/або які клієнт має намір здійснити) клієнтів банку та відомостей про їх учасників, котрі є підставою для:

1) купівлі іноземної валюти з метою перерахування за межі України;

2) перерахування іноземної валюти за межі України;

3) перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в банках;

4) перерахування коштів на користь нерезидентів через філії банків, відкриті на території інших держав;

5) надання згоди на обслуговування операцій за договором (у т.ч. у разі внесення змін у договір), що передбачає виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті;

6) зарахування коштів у гривнях й іноземній валюті на інвестиційні рахунки, що відкриваються нерезидентам-інвесторам у банках України, як повернення іноземної інвестиції та прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні тощо.

Аналізу підлягають документи, на підставі яких має здійснюватися відповідна фінансова операція, інформація про клієнта і його діяльність, інша інформація щодо учасників фінансової операції та їх діяльності.

 

10.  З 1 серпня 2016 р. - нові рахунки для сплати ЄСВ у зв'язку з реорганізацією ДФС.

У зв'язку з реорганізацією територіальних органів ДФС з 1 серпня відкрито нові рахунки з ЄСВ по деяким областям, в тому числі, по окремим районам Івано-Франківської  області.

Рахунки з ЄСВ в м.Івано-Франківську станом на 19.09.2016 р. не змінилися!

Відповідно до постанови КМУ від 04.11.2015 р. №892 (щодо реорганізації деяких територіальних органів ДФС) Держказначейством відкрито нові рахунки для сплати ЄСВ в органах ДФС, які починають діяти з 1 серпня 2016 року.

Перелік територіальних органів ДФС, які реорганізуються (а відповідно можуть змінитися реквізити рахунків) наведено у додатках до Постанови КМУ №892 за посиланням http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248613683

Сплата ЄСВ має відбуватись виключно на рахунки, які відкриті територіальним органом ДФС відповідно до адміністративно-територіальних одиниць, де зареєстровані платники податків.

 

11.  З 5 вересня 2016 р. - нові форми реєстраційних карток для отримання ЕЦП.

Наказом Інформаційно-довідкового департаменту ДФС від 10.08.2016 р. №118 «Про внесення змін до наказу ІДД ДФС від 17.02.2015 №15» затверджено нову редакцію таких реєстраційних форм:

Реєстраційна картка (для юридичної особи);

Реєстраційна картка (для фізичної особи/ фізичної особи – підприємця);

Додаток до розділу 2 Реєстраційної картки.

 

12.  З 26 липня 2016 р. - нові вимоги до реєстрації РРО, КОРО та РК.

Із 26.07.2016 р. запрацював наказ Мінфіну «Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій» від 14.06.2016 р. № 547.

Нові вимоги до форми й змісту КОРО та РК у частині відображення інших податків (зборів), окрім ПДВ, не поширюються на здійснення в них записів про рух готівки та про суми розрахунків на підставі розрахункових документів, що друкуються РРО, версії внутрішнього програмного забезпечення яких включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, до набрання чинності цим наказом.

До створення реєстру центрів сервісного обслуговування суб'єкт господарювання до заяви про реєстрацію (перереєстрацію) реєстратора розрахункових операцій разом із копією договору суб'єкта господарювання із центром сервісного обслуговування про технічне обслуговування та ремонт такого реєстратора розрахункових операцій подає до контролюючого органу також копію договору (чи іншого документа), яким підтверджується право, надане виробником (постачальником) реєстратора розрахункових операцій центру сервісного обслуговування на проведення технічного обслуговування і ремонту відповідної моделі (модифікації) реєстратора розрахункових операцій.

Для реєстрації РРО суб'єкт господарювання подає до контролюючого органу:

·  реєстраційну заяву за формою № 1-РРО;

· копію документа, що підтверджує факт купівлі чи безоплатного отримання РРО у власність, іншого документа, що підтверджує право власності або користування РРО;

·  копію документа на право власності чи іншого документа, що надає право на розміщення господарської одиниці, де використовуватиметься РРО;

·  копію паспорта (формуляра) РРО та копію паспорта модема (у разі застосування зовнішнього модема);

·  копію договору суб'єкта господарювання із ЦСО про технічне обслуговування та ремонт РРО.

При поданні реєстраційної заяви в паперовому вигляді необхідно буде пред’явити оригінали документів. Якщо заява подається в електронному вигляді, оригінали пред'являються контролюючому органу разом із довідкою ЦСО про опломбування РРО й актом уведення в експлуатацію.

Оригінали документів, окрім реєстраційної заяви, повертаються суб'єкту господарювання, копії лишаються в контролюючому органі.

 

А також…

 

13.  В червні 2016 р. Рада скасувала податок на пенсії.

Верховна Рада 2 червня 2016 р. прийняла Закон про підвищення рівня оподатковуваних пенсій до 10 740 грн з 4 350 грн.  Закон про підвищення рівня оподатковуваних пенсій до 10 740 грн з 4 350 грн і збільшення ставки оподаткування до 18% з 15% від суми перевищення набувчинності з 1 липня цього року.З1 березня 2014 року в Україні обкладаються податком на доходи громадян пенсії, які втричі перевищують мінімальну зарплату. Станом на 1 січня 2016 року ця сума становила 4134 грн, а з 1 травня - 4350 грн. Якщо пенсія людини перевищує дану суму, вона зобов'язана сплатити податок 15% від різниці між розміром пенсії і трьома мінімальними зарплатами. Також діє обмеження для працюючих пенсіонерів, які отримують 85% від пенсії, якщо вона перевищує 1611 грн. 2 червня Верховна Рада прийняла закон про підвищення рівня оподатковуваних пенсій до 10 740 грн з 4 350 грн і встановила ставку оподаткування у 18% від суми перевищення, при цьому залишивши обмеження виплат працюючим пенсіонерам. 10 червня 2016 р.президент України Петро Порошенко підписав закон.

 

14.  До 1 липня2016 р.українці повинні були отримати повідомлення про сплату податку на нерухомість.

Заплатити цей податок потрібно булопротягом 60 днів після отримання повідомлення. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється державною податковою інспекцією за місцем реєстрації платника податку. Податкове повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилається (вручається) платнику до 1 липня.

 

15. З 27.07.2016 р. штрафи за водіння у нетверезому стані збільшилися втричі.

Законом України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції» №1446-VIIIвід 07.07.2016 р., який набув чинності 27.07.2016 р. Верховна Рада посилила адміністративну відповідальність за водіння у нетверезому вигляді, в стані наркотичного сп'яніння або під впливом лікарських препаратів.

Зокрема, у випадку, коли водій вперше притягається до відповідальності за нетверезе водіння, він буде платити штраф 10 тисяч 200 гривень, що складає 600 неоподаткованих мінімумів і буде позбавлений права керування на 1 рік.

В разі вчинення повторного правопорушення протягом року накладається "штраф на водіїв у розмірі однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів (20 тисяч 400 грн) доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки і на інших осіб - накладення штрафу у розмірі тисяча двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого".

У випадку, коли водій вдруге за рік вчинить дане правопорушення, з нього стягується штраф  "у розмірі двох тисяч чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів (40 тисяч 800 грн) доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк десять років і на інших осіб - накладення штрафу у розмірі двох тисяч чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого".

 

16.  З 1 серпня 2016 р. Visa вводить принцип нульової відповідальності клієнта за дії шахраїв.

З 1 серпня2016 р.платіжна система Visa запровадилав Україні принцип нульової відповідальності для власників усіх своїх карт. Це означає, що банки будуть змушені повертати громадянам вкрадені кошти за свій рахунок.Досі банки часто відмовлялись у поверненні коштів через те, що клієнт повідомив про їхню крадіжку вже після здійснення неправомірної транзакції. При цьому у Нацбанку констатують, що кількість шахрайських операцій із картками українців постійно зростає. За даними учасників ринку, зараз картки "Visa" активно використовує 11 мільйонів українців.

 

І найкраща новина літа :))

 

17.  З 29 липня 2016 р.зареєструвати шлюб можна за 24 години.

29 липня набрав чинності Наказ Мін'юсту від 22.07.2016 №2247/5 «Про реалізацію пілотного проекту щодо державної реєстрації шлюбу». Цей проект по реєстрації шлюбу за 24 години з серпня почав діяти в Маріуполі, Сєвєродонецьку, Херсоні, Києві, Одесі та Львові.

Для того, щоб скористатися новою послугою експрес-одруження молодятам достатньо зробити кілька простих кроків.

«Будь-які молодята, які вирішили скористатися даною послугою, можуть звернутися до організатора шлюбної церемонії. Інформація про цих організаторів буде розміщена на сайті Міністерства юстиції і на сайтах обласних управлінь. Цими організаторами будуть місцеві ради або місцеві адміністрації. Другий крок – обрати час і місце проведення реєстрації шлюбу. Третій крок – укласти відповідний договір з організатором. І четвертий – прийти  до себе на весілля», - поінформував  Міністр юстиціїПавло Петренко.

Він також наголосив, що процедура буде максимально швидкою. Свідоцтво про одруження видаватиметься одразу, а протягом 24 годин з моменту реєстрації дані буде внесено до відповідного реєстру.

 

Сподіваємось, отримана інформація була корисною для вас. Бажаємо гарного дня та до зустрічі на семінарах та конференціях :))

 

З любовю,

Ваша Спілка Бухгалтерів Прикарпаття.

 

 

Підпишіться на актуальні новини для бухгалтерів від Вектор Аудиту Ваше Ім'я Ваш еМейл