ja_mageia

Главная Статті, документи Статті, огляди Хто подає скорочену, а хто повну форму фінансової звітності
Вконтакте FACEBOOK Вконтакте Вконтакте
Хто подає скорочену, а хто повну форму фінансової звітності
22.02.16 14:10

Форми фінансової звітності, які подають юридичні особи, передбачено Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" та №25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва".

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва":

  • Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва складається суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами.
  • Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва складається суб'єктами мікропідприємництва.

Такі вимоги не стосуються юридичних осіб, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Якщо підприємство за результатами діяльності протягом року втратило ознаки відповідності малого та мікропідприємництва, то фінансовий звіт таким підприємством складається за звітний період, у якому це відбулось, і подальші періоди поточного року відповідно до П(с)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності".

Важливо також зазначити, що відповідно до п. 8. П(с)БО 25 суб'єкти малого підприємництва і мікропідприємництва можуть:

  • обліковувати необоротні активи тільки за первісною вартістю без урахування зменшення корисності та переоцінки до справедливої вартості;
  • не створювати забезпечення наступних витрат і платежів (на виплату відпусток працівникам,твиконання гарантійних забов'язань тощо), а визнають відповідні витрати у періоді їх фактичного понесення;
  • поточну дебіторську заборгованість включати до підсумку балансу за її фактичною сумою.

Визначення суб'єктів малого, мікропідприємництва, а також великого та середнього знайдемо у статті 55 Господарського кодексу України:

Важливо врахувати таку інформацію при складанні декларації з податку на прибуток підприємств. Особливу увагу звертаю на надання нормами П(с)БО 25 можливості не створювати забезпечення на виплату відпусток працівникам суб'єктів малого та мікропідприємництва.

 

Сертифікований аудитор, консультант з податків та зборів - Ольга Брегін.

 

 

Підпишіться на актуальні новини для бухгалтерів від Вектор Аудиту Ваше Ім'я Ваш еМейл