ja_mageia

Розраховуємо лікарняні
26.09.12 23:11
alt
 
Основними нормативними актами, що регулюють процес розрахунку лікарняних є Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 № 2240-III  та 
Постанова Кабінет Міністрів України «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням» від 26.09.2001 № 1266.
 
 
Визначаємо середньоденну заробітну плату
 
Середньоденна заробітна плата розраховується відповідно до Постанови КМУ від 26 вересня 2001 р. №1266 «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням».
Сума лікарняних розраховується за допомогою перемноження середньоденної заробітної плати на кількість робочих днів, в які мав би працювати працівник, але він перебував на лікарняному та на відсоток оплати лікарняного, залежно від страхового стажу.
 
Як розраховується середньоденна заробітна плата?
 
Середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення   нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, з якої  сплачувалися  страхові внески на кількість  відпрацьованих  робочих  днів  у розрахунковому  періоді.
 
Як визначити розрахунковий період для розрахунку?
 
Розрахунковим  періодом,  за  який  обчислюється  середня заробітна  плата для застрахованих осіб  (включаючи осіб, які працюють неповний робочий день (робочий тиждень)  та  добровільно  застрахованих  осіб),  є  останні шість календарних  місяців  (з  першого  до першого числа), що передують місяцю,  в  якому  настав  страховий  випадок.
 
Для осіб, які  працювали  (працюють)  на  підприємствах,  в організаціях,  робота  яких  пов'язана  із сезонним   характером виробництва   відповідно  до  Списку  сезонних  робіт і сезонних галузей,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 28  березня 1997 р.  N 278 за  розрахунковий  період  береться  12  календарних місяців підряд (з першого до першого числа),  що передують місяцю, в  якому  настав  страховий  випадок.
 
 
Якщо застрахована особа працювала та  сплачувала  страхові внески   або  за  неї  сплачувалися  страхові  внески  менш  як  6 календарних  місяців,  середня  заробітна  плата  (дохід,  грошове забезпечення)  обчислюється  за  фактично відпрацьовані календарні місяці  (з  першого  до  першого  числа), в яких сплачено страхові внески.
 
Який період виключається із розрахунку?
 
Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин  (тимчасова непрацездатність,  відпустка  у  зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного  віку та  шестирічного  віку  за  медичним  висновком, щорічна відпустка),  виключаються  з розрахункового періоду.
 
Які виплати враховувати при розрахунку лікарняних?
 
Для розрахунку потрібно враховувати:  основну  та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати (у тому  числі  в  натуральній  формі),  які  визначаються  згідно  з нормативно-правовими   актами,  прийнятими  відповідно  до  Закону України  "Про оплату праці" (грошового забезпечення, розмір якого визначається згідно з нормативно-правовими актами, що регулюють порядок та умови його виплати), та підлягають обкладанню податком  з  доходів  фізичних  осіб,  не  враховуючи  передбачені законодавством  пільги щодо сплати зазначеного податку чи суми, на які цей дохід зменшується, з яких сплачувалися страхові внески до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Варто зазначити, що усі виплати, з яких сплачено страхові внески, при розрахунку враховуються у сумі, що не перевищує максимальної величини, з якої сплачуються соціальні внески.
 
Які виплати враховувати не потрібно?
 
Виплати, що не мають відношення до заробітної плати, наприклад благодійна допомога, добові під час розрахунку середньоденної заробітної плати не враховуються.
Також не враховуються виплати за невідпрацьований час, а саме: відпускні та лікарняні.
 
 
Визначаємо кількість робочих днів за графіком роботи працівника, які припадають на дні непрацездатності та підлягають оплаті.
 
Оплаті підлягають усі не відпрацьовані працівником робочі дні, які припадають на календарний період хвороби.
Робочі дні, що припадають на перші п’ять календарних днів оплачує роботодавець, решту – Фонд соціального страхування.
 
Визначаємо відсоток оплати лікарняного
 
Допомога по  тимчасовій   непрацездатності    виплачується застрахованим  особам залежно від страхового  стажу в таких розмірах:
 
     60 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж до п'яти років;
     80 відсотків середньої заробітної плати  (доходу)  - застрахованим особам, які мають страховий стаж від п'яти до восьми років;
     100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім років та деяким пільговим категоріям визначених ст..37 ЗУ «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням».
 
 
Для визначення суми лікарняних необхідно перемножити середньоденну заробітну плату працівника на кількість робочих днів, що припадають на період непрацездатності та підлягають оплаті та на відсоток оплати лікарняного, залежно від стажу роботи.
 
 

Підпишіться на актуальні новини для бухгалтерів від Вектор Аудиту Ваше Ім'я Ваш еМейл