ja_mageia

Главная
Вконтакте FACEBOOK Вконтакте Вконтакте
Відбувся круглий стіл на тему: «Згадуємо про нововведення 2013» 14 лютого 2013р.
19.02.13 10:57
alt
 
14 лютого 2013 року відбувся круглий стіл на тему: «Згадуємо про нововведення 2013». Під час круглого столу розглядалися основні зміни до податкового законодавства 2013 року, а саме:
З 1 січня 2013 року введено податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (ст. 265 ПКУ):
 
-    Платниками податку є фізичні та юридичні особи - власники об'єктів житлової нерухомості.
-       Не оподатковуються квартири до 120 кв.м та житлові будинки до 250 кв.м.
-    З квітня по липень 2013 року фізичні особи-власники нерухомого майна, яке підлягає оподаткуванню, почнуть отримувати повідомлення-рішення про суму податку та платіжні реквізити. Суму податку зазначену в повідомлені -рішені фізичні особи зобов'язані сплатити протягом 60 днів з дня вручення.
-    Юридичні особи розраховують податок самостійно за станом на 1 січня звітного року і подають декларацію про суми нарахованого податку в органи ДПС по місцезнаходженню об'єкту житлової нерухомості до 1 лютого цього ж року.
-    Юридичній особі нарахований податок необхідно сплачувати щоквартально авансовими внесками до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом.
 
1 лютого 2013 року набрав чинності Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку видачі довідок про відсутність заборгованості з податків, зборів, що контролюються органами державної податкової служби, та внесення змін до Порядку обліку платників податків і зборів» від 12.12.2012 р. № 1315. Новацією зазначеного нормативно-правового акта є можливість видачі зазначеної Довідки як у паперовому, так і в електронному вигляді.
 
У зв’язку з набранням чинності з 20.12.2012 р. Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про захист персональних даних» від 20.11.2012 р. № 5491-VI володілець персональних даних звільняється від обов’язку реєстрації баз персональних даних: ведення яких пов’язано із забезпеченням та реалізацією трудових відносин; членів громадських, релігійних організацій, професійних спілок, політичних партій.
 
Набрав чинність з 01.01.2013 р. Закон України «Про зайнятість населення»:
-      Підприємства з більш ніж 20 робочими місцями зобов'язані працевлаштувати крім інвалідів (4% від штату), ще й 5% від штату соціально незахищених осіб (категорії перелічено в Законі).
-     Документ забороняє в оголошеннях (рекламі) про вакансії обмежувати вік і стать претендентів, вимагати відомості про їхнє особисте життя.
-     Посередникам у працевлаштуванні заборонено отримувати оплату за послуги з добору персоналу від кандидатів. Послуги має оплачувати лише роботодавець.
-      Компенсація ЄСВ при прийнятті певних категорій працівників.
 
Звичайні ціни. З 01.01.2013 р. набрала чинності стаття 39 ПКУ.
-     Звичайна ціна на товари (роботи, послуги) збігається з договірною ціною, якщо інше не встановлено цим Кодексом і не доведено зворотне, в тому числі в результаті неможливості визначення звичайної ціни.
-  Для товарів ввезених на митну територію України, звичайною ціною продажу (поставки) вважається ринкова ціна, але не нижче митної вартості товарів.
-   Обов'язок доведення того, що ціна договору (правочину) не відповідає рівню звичайної ціни, покладається на орган державної податкової служби.
-    Під час проведення перевірки платника податку орган державної податкової служби має право надати запит, а платник податку зобов'язаний обґрунтувати рівень договірних цін або послатися на те, що «обов'язок доведення того, що ціна договору (правочину) не відповідає рівню звичайної ціни, покладається на орган державної податкової служби».
-  У разі відхилення договірних цін у податковому обліку платника податків у бік збільшення або зменшення від звичайних цін менше ніж на 20 відсотків, таке відхилення не може бути підставою для визначення (нарахування) податкового зобов'язання, коригування від'ємного значення об'єкта оподаткування або інших показників податкової звітності.
 
З 1 січня 2013 року платники податку на прибуток зобов’язані вести облік податкових різниць відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток" та Положення бухгалтерського обліку "Податкові різниці".
-   В бухобліку використовуються рахунки 17 "Відстрочені податкові активи" і 54 "Відстрочені податкові зобов'язання".
-    Звіт про фінансові результати доповнено розділами IV. «Податкові різниці» і V. «Узгодження фінансового результату та податкового прибутку (збитку)»
У проміжній фінансовій звітності відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання можуть наводитися у балансі в сумі зазначених активів і зобов'язань, що визначені на 31 грудня попереднього року без їх обчислення на дату проміжної фінансової звітності. У таких випадках у статті "Податок на прибуток від звичайної діяльності" проміжного Звіту про фінансові результати наводиться лише сума поточного податку на прибуток, а на дату річного балансу в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності здійснюється відповідне коригування (збільшення, зменшення) суми витрат з податку на прибуток з урахуванням змін відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов'язань за звітний рік.
 
При складанні податкової накладної в електронній формі складати її в паперовому вигляді не обов’язково (п. 201.1 ПКУ)
 
Мін’юст зареєстрував нову форму Реєстру виданих та отриманих податкових накладних.alt
- Наказ Мінфіну «Про затвердження форми Реєстру виданих та отриманих податкових накладних та порядку його ведення» від 17.12.2012 р. № 1340 набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем із дня його офіційного опублікування.
-   На 14.02.2013р. цей документ офіційно ще не опубліковано.
 
Нагадуємо, що до 1 червня 2013 року слід подати річний баланс в Реєстраційну палату.
 
Після круглого столу всі учасники мали можливість прийняти участь у мастер-класі по виготовленню брошок та відкриток власними руками, присвячена до Дня всіх закоханих.
 
 

 

 

Підпишіться на актуальні новини для бухгалтерів від Вектор Аудиту Ваше Ім'я Ваш еМейл