ja_mageia

Главная Статті, документи Нормативні документи Узагальнююча податкова консультація про використання води для задоволення виключно власних питних потреб
Вконтакте FACEBOOK Вконтакте Вконтакте
Узагальнююча податкова консультація про використання води для задоволення виключно власних питних потреб
03.01.13 10:26

alt

У консультації вживаються такі скорочення:
Кодекс – Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI;
Збір – збір за спеціальне використання води;
Закон № 4834 – Закон України від 24 травня 2012 року № 4834-VI„Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм”.

          1. Порядок справляння Збору регламентується розділом ХVІ Кодексу.

          Відповідно до пункту 323.1 статті 323 Кодексу платниками Збору є водокористувачі – суб'єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи-підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об'єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні водокористувачі), та використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.

         Згідно з пунктом 94 Розділу І Закону № 4834 Кодекс доповнено нормою, яка регламентує приналежність водокористувачів до платників Збору.

      Так, статтю 323 Кодексу доповнено пунктом 323.2, яким встановлено категорії суб’єктів господарювання-водокористувачів, які не є платниками Збору (набрав чинність з 1 липня 2012 року).

        Зокрема, до цієї категорії віднесено водокористувачів, які використовують воду для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та платників єдиного податку.

      Під терміном „санітарно-гігієнічні потреби” слід розуміти використання води в туалетних, душових, ванних кімнатах і умивальниках та використання для утримання приміщень у належному санітарно-гігієнічному стані.

          Разом з тим пунктом 95 Розділу І Закону № 4834 підпункт 324.4.1 пункту 324.4 статті 324 Кодексу доповнено нормою, згідно з якою Збір  не справляється саме за обсяги води, що використані водокористувачем  „для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та платників єдиного податку”.

        Отже, водокористувачі, визначені пунктом 323.2 статті 323 Кодексу, починаючи з 1 липня 2012 року не є платниками збору за спеціальне використання води, якщо обсяги такої води були використані ними для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб.

       Таким чином, Кодексом водокористувачу надано право не справляти Збір лише у випадку дотриманням ним умови використання обсягів води для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб.

     При цьому Кодексом не передбачено механізму виключення водокористувача з кола платників Збору у випадку, коли такий платник у звітному періоді, крім обсягів води для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, використав обсяги води для задоволення  будь-яких інших потреб.

         З огляду на викладене, у разі використання водокористувачами обсягів води як для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, так і задоволення будь-яких інших потреб, такі водокористувачі сплачують Збір на загальних підставах за весь обсяг фактично використаної води з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання.

          2. Щодо справляння збору за спеціальне використання води при наданні приміщень в оренду.

         Статтею 323 Кодексу визначено коло водокористувачів, які є платниками збору за спеціальне використання води, таводокористувачів, якіне є платниками збору.

          Згідно з пунктом 326.2 статті 326 Кодексу за обсяги води, переданої водокористувачем-постачальником води іншим водокористувачам без укладення з останніми договору на поставку води, збір обчислюється і сплачується таким водокористувачем-постачальником.

          Якщо суб’єкт господарювання (у т.ч. платник єдиного податку) при здійсненні господарської діяльності використовує воду для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, має дозвіл на спеціальне водокористування (договір на поставку води з водокористувачем-постачальником води) та надає в оренду власне приміщення (нежитлове або житлове) іншому суб’єкту господарювання (у т.ч. платнику єдиного податку), в якому орендарем (у т.ч. платником єдиного податку) використовується вода для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, то такі орендодавець та орендар не є платниками Збору.     

        У разі використання води суб’єктом господарювання-орендодавцем приміщення, який має дозвіл на спеціальне водокористування (договір на поставку води з водокористувачем-постачальником води),для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, а орендарем, який не має окремого дозволу на спеціальне водокористування (договору на поставку води з водокористувачем-постачальником води), –в тому числі на інші, ніж власні питні та санітарно-гігієнічні потреби, платником Збору є водокористувач-орендодавець приміщення за весьфактичний обсягвикористаної води (у тому числі за фактичний обсяг води, використаної орендарем).

3. Пунктом 328.1 статті 328 Кодексу встановлено базовий податковий (звітний) період для Збору, який дорівнює календарному кварталу.

Підпунктом 37.3.4 пункту 37.3 статті 37 Кодексу встановлено, що підставою для припинення податкового обов’язку, крім його виконання, є: скасування податкового обов’язку у передбачений законодавством спосіб.

Враховуючи те, що встановлені пунктом 323.2 статті 323 та підпунктом 324.4.1 пункту 324.4 статті 324 Кодексу норми набрали чинності з 1 липня  2012 року, то починаючи із вказаної дати водокористувачі, визначені пунктом 323.2 статті 323 Кодексу, а саме: юридичні особи, фізичні особи - підприємці та платники єдиного податку, які використовують воду для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, не є платниками Збору, а отже можуть не подавати податкову звітність щодо Збору починаючи з ІІІ кварталу 2012 року.

 

 

Директор Департаменту
оподаткування юридичних осіб

                                             Л.Г. Павелко

ЗАТВЕРДЖЕНО наказ ДПС України від 21.12.2012  № 1180                                    

 

Підпишіться на актуальні новини для бухгалтерів від Вектор Аудиту Ваше Ім'я Ваш еМейл