ja_mageia

Главная Статті, документи Статті, огляди Як розраховуватись готівкою за товари, роботи, чи послуги
Вконтакте FACEBOOK Вконтакте Вконтакте
Як розраховуватись готівкою за товари, роботи, чи послуги
01.10.15 16:09

Здійснюючи підприємницьку діяльність, досить часто у суб’єктів господарювання виникає ряд запитань, щодо здійснення розрахунків готівкою за товари, роботи чи послуги. Тому, як правильно здійснювати купівлю товарів, робіт чи послуг за готівку, читаємо далі.

 

1 вересня 2013 року набрала чинності постанова Правління Національного банку України від 6 червня 2013 року № 210 "Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 2 липня 2013 року за №1109/23641 (далі – Постанова № 210)
 
В Постанові № 210, а саме глава 2 п.3 говориться про те, що підприємства (підприємці) мають право здійснювати розрахунки готівкою між собою та/або з фізичними особами протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами в межах граничних сум розрахунків готівкою, установлених відповідною постановою Правління  Національного банку України. 
 
Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунку, шляхом перерахування  коштів  з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку для подальшого їх  перерахування на поточні рахунки.
 
Кількість підприємств (підприємців) та фізичних осіб, за якими здійснюються розрахунки, протягом дня не обмежується.
 
Отже, читаючи дану постанову, ми спробуємо дати відповідь на кілька важливих запитань, а саме:
 
1. На яку суму можуть здійснюватися розрахунки готівкою між фізичною особою та підприємством (підприємцем) за товари, роботи чи послуги протягом одного дня?
 
Згідно з вимогами Постанови № 210 готівкові розрахунки між фізичною особою та підприємством (підприємцем) за товари (роботи, послуги) не мають перевищувати 150 000 гривень за день.
 
Тобто, купівля-продаж товарів, робіт чи послуг повинна становити не більше як 150000 гривень за день. 
Якщо розрахунки фізичних осіб з юридичними особами, фізичними особами-підприємцями за товари (роботи, послуги), вартість яких перевищує 150 000 гривень, мають здійснюватися в безготівковому порядку, зокрема шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок. При цьому переказ може бути здійснений за допомогою, наприклад, платіжної картки. Такі розрахунки також можна здійснювати шляхом внесення готівки для подальшого зарахування коштів на поточні рахунки юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців – отримувачів коштів.
 
2. На яку суму можуть здійснюватися розрахунки готівкою підприємств між собою  протягом одного дня?
 
Національним Банком України встановлено граничну суму розрахунків готівкою підприємств (підприємців) між собою, а саме у даній Постанові в п. 1 говориться про те, що підприємства (підприємці) протягом одного робочого дня мають право здійснювати розрахунки готівкою в розмірі 10 000 (десяти тисяч) гривень.
 
3. Чи можуть здійснювати розрахунки готівкою фізичні особи між собою та в межах якої суми?
 
Фізичні особи між собою здійснюють розрахунки готівкою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі 150 000 (ста п'ятдесяти тисяч) гривень (п. 1 Постанови 210).
 
4. Яким чином здійснюються розрахунки між фізичними особами за договорами купівлі-продажу понад 150 000 гривень, які підлягають нотаріальному посвідченню?
 
Розрахунки між фізичними особами за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню понад 150 тисяч гривень, можуть здійснюватися, зокрема, шляхом:
 
а) переказу коштів з поточного рахунку фізичної особи - покупця на поточний рахунок іншої фізичної особи – продавця;
б) внесення та/або переказу коштів на окремий поточний рахунок нотаріуса;
в) відкриття вкладного (депозитного) рахунку на ім’я іншої фізичної особи на інших умовах повернення коштів, встановлених договором (стаття 1060 Цивільного кодексу України);
г) застосування акредитивної форми розрахунків (покритого безвідкличного акредитиву);
д) внесення готівки на поточний рахунок фізичної особи-отримувача.
 
 
5. Чи поширюються вимоги Постанови № 210 на розрахунки за участю фізичних осіб за договорами, які були укладені до набрання чинності цією Постановою?
 
Дотримання обмежень щодо суми готівкових розрахунків з фізичними особами, встановлених Постановою № 210, з 01.09.2013 є обов’язковим при проведенні будь-яких розрахунків за участю фізичних осіб незалежно від дати укладення договору, за яким вони здійснюються.
 
 
 
Ольга Брегін, аудитор, сертифікований консультант з податків та зборів.
 
 

Підпишіться на актуальні новини для бухгалтерів від Вектор Аудиту Ваше Ім'я Ваш еМейл