ja_mageia

Главная Статті, документи Статті, огляди Визначення базового місяця для розрахунку індексації та суми індексації заробітної плати
Вконтакте FACEBOOK Вконтакте Вконтакте
Визначення базового місяця для розрахунку індексації та суми індексації заробітної плати
14.10.12 16:23

alt

 

Відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» N 1282-XII, 03.07.1991  «індексація грошових доходів населення - встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг»

Які доходи підлягають індексації?

Індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані ними в гривнях на території України і які не мають разового характеру:

пенсії;

стипендії;

оплата праці (грошове забезпечення);

суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди в разі втрати годувальника.

Що не підлягає індексації?

Індексації не підлягають:

доходи громадян від здачі в оренду майна, від акцій та інших цінних паперів, ведення селянського (фермерського) і особистого підсобного господарства, підприємницької діяльності, яка є для громадян джерелом грошових доходів від власності;

оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця, допомога по тимчасовій непрацездатності як такі, що враховуються під час обчислення середнього заробітку;

одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності, одноразова допомога у разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

допомога у зв'язку з вагітністю та пологами, допомога при народженні дитини, допомога на поховання;

цільова разова матеріальна допомога, одноразова допомога при виході на пенсію, суми соціальних пільг, винагорода за підсумками роботи за рік тощо;

соціальні виплати, які визначаються залежно від прожиткового мінімуму (пенсії, обчислені з урахуванням абзацу першого частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ; додаткова пенсія, підвищення, компенсаційні виплати, надбавки та інші доплати до пенсії, які визначаються залежно від прожиткового мінімуму; тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме; мінімальний розмір допомоги по безробіттю; державна соціальна допомога інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам; державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державна соціальна допомога на догляд; щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним; компенсаційна виплата, що призначається непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами);

державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, допомога на дітей одиноким матерям, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Які підстави проведення індексації?

Індексація грошових доходів населення проводиться в разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який установлюється в розмірі 101 відсотка.

Обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення провадиться наростаючим підсумком.

Для проведення подальшої індексації грошових доходів населення обчислення індексу споживчих цін починається за місяцем, у якому індекс споживчих цін перевищив поріг індексації у розмірі 101%.

Підвищення грошових доходів населення у зв'язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому опубліковано індекс споживчих цін.

 

Індексації підлягають грошові доходи населення у межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення

Частина грошових доходів, яка перевищує прожитковий мінімум, встановлений для відповідних соціальних і демографічних груп населення, індексації не підлягає.

Сума індексації грошових доходів громадян визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділений на 100 відсотків.

Індексація доходів працюючого населення проводиться за основним місцем роботи.

Доходи від роботи за сумісництвом, на умовах погодинної оплати поза основним місцем роботи індексуються в розмірі, що з урахуванням оплати праці за основним місцем роботи не перевищує прожиткового мінімуму для працездатної особи.

 

Визначення базового місяця  для розрахунку індексації

для новоприйнятих працівників – обчислення індексації  зарплати проводитиметься з місяця прийняття працівника на роботу. При цьому базовим місяцем для нього стане місяць, що передує місяцю прийому на роботу.

для працюючих працівників – кожен місяць, коли відбувається підвищення оплати праці, не залежно, чи ця сума підвищення перевищує можливу суму індексації, вважається базовим. У разі, якщо підвищення оплати праці буде меншим за суму розрахованої індексації в місяці її підвищення, то на вказану різницю потрібно збільшити виплату працівникові – це є фіксована сума індексації, до того моменту, поки нове підвищення заробітної плати не перекриє сум фіксованої та поточної індексації.

для працівників, яких переведено на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі або організації, а також переведено на роботу на інше підприємство, в установу або організацію або в іншу місцевість, та у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці у разі продовження такими працівниками роботи сума індексації зберігається, якщо сума збільшення заробітної плати менша, ніж сума індексації, яка повинна нараховуватися за відповідний місяць. У разі коли сума збільшення заробітної плати більша, ніж сума індексації, яка повинна нараховуватися за відповідний місяць, такий місяць вважається базовим під час обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації.
 

Основні принципи індексації

Індексацію зобов’язані проводити всі без винятку роботодавці, як юридичні особи, так і приватні підприємці, які мають найманих працівників;

Індексують заробітну плату всіх працівників незалежно від її розміру в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

Індексації підлягає  заробітна плата кожного з працівників окремо;

Базовим місяцем вважається місяць: місяць прийняття на роботу працівника або місяць підвищення заробітної плати незалежно чи сума перевищення перевищує суму індексації чи ні,  у разі переведення працівника при зростанні доходу працівника.

 

Визначення фіксованої суми індексації

У разі коли грошовий дохід з урахуванням суми підвищення менше суми грошового доходу з урахуванням індексації до його підвищення, у базовому місяці сума загального доходу визначається з таким розрахунком, щоб сума грошового доходу з урахуванням індексації не перевищувала загального доходу до його підвищення.

У випадку, якщо зарплату працівника буде збільшено на суму меншу, ніж сума індексації (яка була б нарахована замість підвищення), то доведеться обчислювати різницю між сумою індексації та сумою підвищення. При цьому, така фіксована різниця повинна нараховуватися працівнику щомісяця до наступного збільшення розміру заробітної плати.

При цьому визначено: якщо зростає розмір заробітної плати і сума підвищення менше, ніж сума індексації, яка виплачується на момент підвищення, то здійснюється підвищення розміру заробітної плати та зберігається сума індексації, визначена з урахуванням такого підвищення.

 

Приклад 1

Працівника прийнято на роботу або переведено на іншу посаду у березні 2012 р. Чи змінюється для нього визначення базового місяця у зв'язку з прийняттям постанови № 526?

Постанова № 526 набирає чинності з 21.06.2012 р., тому її норми діють саме з цього часу. Що стосується прийнятих працівників або переведених працівників на інші посади до прийняття постанови, то базовий місяць при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації слід визначати з урахуванням норми п. 5 Порядку № 1078, яким передбачено, що базовим місяцем при проведенні індексації є місяць підвищення грошових доходів населення.

 

Приклад 2

Працівника переводять з однієї організації в іншу на посаду з бі́льшим посадовим окладом. У працівника до переведення посадовий оклад становив 1300 грн. Також працівник отримував індексацію у розмірі 300 грн.

На новому місці з 01.07.2012 р. посадовий оклад працівника становить 1400 грн., тобто сума підвищення100 грн. порівняно з попереднім місцем роботи.

Оскільки працівника переведено на посаду з бі́льшим посадовим окладом, йому у місяці переведення мають виплачувати новий збільшений оклад і додавати суму індексації, визначену з урахуванням суми підвищення посадового окладу за новим місцем роботи.

Заробітна плата працівника у липні становитиме 1600 грн., з них 1400 грн. — посадовий оклад, 200 грн. — фіксована сума індексації, визначена з урахуванням суми підвищення заробітної плати (300 — 100 = 200).

Липень стає базовим місяцем при обчисленні індексу споживчих цін для нарахування подальших сум індексації.

Приклад 3

Заробітна плата працівника у червні 2012 р. становила 1500 грн. Базовим місяцем визначено жовтень 2008 р. Індекс для проведення індексації у червні 2012 р.36,7%, сума індексації401,50 грн. (401,50 = 1094 ×36,7, де 1094 грн.прожитковий мінімум для працездатних осіб у червні 2012 р.).

У липні 2012 р. працівнику підвищують заробітну плату на 50 грн. Усього заробітна плата становить 1550 грн. (1550 = 1500 + 50). Сума індексації у липні має становити 404,43 грн. (404,43 = 1102 ×36,7, де 1102 грн.прожитковий мінімум для працездатних осіб).

Оскільки сума підвищення заробітної плати (50 грн.) менше суми індексації (404,43 грн.), сума загального доходу за липень визначається з таким розрахунком, аби сума заробітної плати з урахуванням індексації не перевищувала розміру заробітної плати до його підвищення.

Розрахунок здійснюється у такий спосіб: у липні підвищується заробітна плата на 50 грн. і додається сума індексації, визначена з урахуванням суми підвищення.

Розмір заробітної плати за липень становить 1904,43 грн., з них:

1550 грн. — розмір заробітної плати з урахуванням підвищення (1500 + 50 = 1550);

354,43 грн. — фіксована сума індексації, визначена як різниця між сумою індексації та сумою підвищення заробітної плати (404,43 — 50 = 354,43).

Для обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації липень 2012 р. стає базовим. Розрахунок індексу здійснюється з наступного місяця, тобто серпня.

Фіксована сума індексації виплачується до наступного підвищення заробітної плати, при якому сума збільшення заробітної плати перевищить фіксовану суму індексації.

Приклад 4

Розмір заробітної плати працівника становить 1904,43 грн., з них 1550 грн.посадовий оклад, 354,43 грн.фіксована сума індексації, яка виплачується з липня.

У жовтні 2012 р. працівнику буде підвищено посадовий оклад на 10 грн. Припустимо, що у жовтні з'явиться право на індексацію. Індекс для проведення індексації умовно становитиме 1,2%. Сума індексації у жовтні умовно становитиме 13,42 грн. (1118 ×1,2 : 100 = 13,42, де 1118 грн.прожитковий мінімум для працездатних осіб).

Оскільки сума підвищення заробітної плати (збільшення посадового окладу на 10 грн.) нижче, ніж сума індексації (13,42 грн.), то здійснюється підвищення посадового окладу та додається сума індексації, визначена з урахуванням підвищення заробітної плати, а також додається фіксована сума індексації, яка виплачується з липня.

Розмір заробітної плати працівника у жовтні становитиме 1917,85 грн., з них:

1560 грн. — розмір заробітної плати з урахуванням підвищення у жовтні (1550 + 10 = 1560);

3,42 грн. — фіксована сума індексації, визначена у жовтні з урахуванням підвищення заробітної плати (13,42 — 10 = 3,42);

354,43 грн. — фіксована сума індексації, яка виплачується з липня.

Загальний розмір сум індексації у жовтні становить 357,85 грн. (354,43 + 3,42 = 357,85) і виплачується до наступного підвищення заробітної плати, при якому таке підвищення перевищить зазначену суму індексації.

Жовтень вважається базовим місяцем при обчисленні індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації.

Приклад 5

Умови прикладу 3, коли працівнику у жовтні виплачується фіксована сума індексації з липня та відбувається підвищення заробітної плати. При цьому працівник працює неповний робочий місяць, наприклад відпустка за власний рахунок.

У такому разі працівнику мають нарахувати заробітну плату із розрахунку за фактично відпрацьований час, додати фіксовану величину суми індексації, яка виплачується з липня за фактично відпрацьований час, а також додати нову фіксовану величину, визначену у жовтні з урахуванням підвищення заробітної плати за фактично відпрацьований час у цьому місяці.

Приклад 6

Розмір заробітної плати становить 2117,85 грн., з них 1760 грн.посадовий оклад, 357,85 грн.фіксована сума індексації, яка виплачується з липня та жовтня.

У січні 2013 р. працівнику буде підвищено посадовий оклад на 40 грн. та планується вперше встановити надбавку у розмірі 50%. Індекс для проведення індексації у січні умовно становитиме 2,5%. Сума індексації умовно становитиме 28,75 грн. (1150 ×2,5 = 28,75, де 1150 грн.умовний прожитковий мінімум для працездатних осіб).

Сума підвищення заробітної плати становитиме 940 грн., з них 40 грн.сума підвищення посадового окладу, 900 грн.сума надбавки ((1760 + 40) ×50 : 100 = 900).

Оскільки сума підвищення заробітної плати (940 грн.) перевищить суми виплат щодо індексації (357,85 грн.), то здійснюється підвищення заробітної плати на суму підвищення посадового окладу (40 грн.) та суму встановленої надбавки (900 грн.). Суми виплат щодо індексації не виплачуються.

Січень 2013 р. стає базовим місяцем при обчисленні індексу споживчих цін для проведення наступної індексації.

 

 

Підпишіться на актуальні новини для бухгалтерів від Вектор Аудиту Ваше Ім'я Ваш еМейл