ja_mageia

Главная Семінари і тренінги Новое Відбувся круглий стіл на тему «Фінансова звітність по-новому»
Вконтакте FACEBOOK Вконтакте Вконтакте
Відбувся круглий стіл на тему «Фінансова звітність по-новому»
01.04.13 00:00
alt
 
11 квітня 2013 р. Спілкою бухгалтерів Прикарпаття спільно з Аудиторською компанією "Вектор аудиту"  було проведено круглий стіл на тему "Фінансова звітність по-новому".
Під час круглого столу розглядався порядок складання та подання фінансової звітності відповідно до нових вимог. 

7 лютого 2013 року на зміну першим п'яти П(С)БО затверджено Національне положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», в якому прописані всі вимоги до складання основних форм фінансової звітності. Звітність по-новому необхідно подавати вже починаючи з І кварталу 2013 року.

Згідно ст.11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 № 996-XIV всі підприємства зобов'язані  складати  фінансову  звітність. Фінансова  звітність підприємства (крім бюджетних установ, представництв  іноземних  суб'єктів  господарської  діяльності  та суб'єктів  малого  підприємництва,  визнаних  такими відповідно до чинного  законодавства)  включає:  баланс,  звіт   про   фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів.

Для  суб'єктів  малого підприємництва і представництв іноземних суб'єктів господарської  діяльності національними положеннями (стандартами) встановлюється скорочена за показниками фінансова  звітність  у  складі  балансу  і  звіту  про  фінансові результати.alt

Відповідно до  п.3 статті 55 Господарського кодексу України  суб’єкти господарювання залежно від кількості працюючих та доходів  від  будь-якої  діяльності  за  рік  можуть  належати  до суб’єктів   малого  підприємництва,  у  тому  числі  до  суб’єктів мікропідприємництва, середнього або великого підприємництва.

Суб’єктами мікропідприємництва є:

     фізичні  особи, зареєстровані в установленому законом порядку як   фізичні   особи   -  підприємці,  у  яких  середня  кількість працівників  за  звітний  період (календарний рік) не перевищує 10 осіб  та  річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну  2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;

     юридичні    особи   -   суб’єкти   господарювання   будь-якої організаційно-правової  форми  та  форми власності, у яких середня кількість  працівників  за  звітний  період  (календарний  рік) не перевищує  10  осіб  та  річний  дохід від будь-якої діяльності не перевищує  суму,  еквівалентну  2  мільйонам  євро,  визначену  за середньорічним курсом Національного банку України.

     Суб’єктами малого підприємництва є:

     фізичні  особи, зареєстровані в установленому законом порядку як   фізичні   особи   -  підприємці,  у  яких  середня  кількість працівників  за  звітний  період (календарний рік) не перевищує 50 осіб  та  річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;

     юридичні  особи   -   суб’єкти   господарювання   будь-якої організаційно-правової  форми  та  форми власності, у яких середня кількість  працівників  за  звітний  період  (календарний  рік) не перевищує  50  осіб  та  річний  дохід від будь-якої діяльності не перевищує  суму,  еквівалентну  10  мільйонам  євро,  визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

     Суб’єктами   великого   підприємництва  є  юридичні  особи  - суб’єкти  господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми  власності,  у яких середня кількість працівників за звітний період  (календарний  рік)  перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої  діяльності  перевищує  суму,  еквівалентну 50 мільйонам євро,  визначену  за  середньорічним  курсом  Національного  банку України.

     Інші суб’єкти господарювання належать до суб’єктів середнього підприємництва.

alt

Наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 07.02.2013 № 73 встановлено, що для суб’єктів малого підприємництва і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності національними положеннями (стандартами) встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати, форма і порядок складання яких визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 161/.

Норми Положення (стандарту)бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» відповідно до п.2 застосовуються:

     для складання Фінансового  звіту суб'єкта  малого підприємництва:

     суб'єктами малого підприємництва -  юридичними  особами,  які визнані такими відповідно до  законодавства,  крім  довірчих товариств, страхових  компаній, банків, ломбардів,  інших фінансово кредитних та небанківських фінансових установ,  суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють обмін іноземної валюти, є   виробниками   та  імпортерами  підакцизних  товарів,  а  також суб'єктів  підприємницької  діяльності, у статутному капіталі яких частка  вкладів,  що  належить  юридичним  особам - засновникам та учасникам  цих суб'єктів,   які   не   є   суб'єктами    малого підприємництва,  перевищує  25  відсотків;

     представництвами іноземних  суб'єктів   господарської діяльності;

для складання Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва:

     суб'єктами малого підприємництва  -  юридичними  особами,  що відповідають   критеріям,  визначеним  пунктом  154.6  статті  154 розділу III Податкового кодексу України,  та  мають право  на застосування спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат,  а  також  платниками  єдиного  податку,  які відповідають критеріям, визначеним підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу  XIV  Податкового  кодексу  України.

       Новостворені  підприємства та підприємства, які  за результатами діяльності за  минулий  рік відповідають критеріям, наведеним у пункті 2  цього  розділу,  застосовують  це  Положення (стандарт) у  поточному  (звітному) році.  Якщо  підприємство за результатами   діяльності   протягом  року  втратило    ознаки відповідності  критеріям,  наведеним у пункті 2 цього розділу,  то фінансовий звіт таким підприємством складається за звітний період, у якому це відбулось, і подальші періоди поточного (звітного) року відповідно  до  положень  (стандартів)   бухгалтерського   обліку, затверджених наказом  Міністерства  фінансів  України від 31.03.99 N 87,  зареєстрованим у Міністерстві юстиції  України 21.06.99 за N 391/3684.

 

Підпишіться на актуальні новини для бухгалтерів від Вектор Аудиту Ваше Ім'я Ваш еМейл