ja_mageia

Главная Про нас Послуги компанії Оптимізація та планування оподаткування
Вконтакте FACEBOOK Вконтакте Вконтакте
Оптимізація та планування оподаткування

- Податкове планування окремї операції або угоди. Наші фахівці порекомендують Вам, як оформити і здійснити ту або іншу операцію з виплатою мінімальних податків.

- Податкове планування окремих видів податків. Зокрема, ПДВ, податок на прибуток, нарахувань на заробітню плату і інші.

- Оптимізація оподаткування всієї господарської діяльності (підприємства або групи підприємств) з побудовою ефективної структури фінансово-господарських зв’язків.


Податкове планування при умові його правильного застосування вирішує на підприємстві наступні питання:

- дотримання податкового законодавства через правильність розрахунків податків, зборів і платежів податкового характеру;
- зводить до мінімально розумного рівня зобов'язання за податками;
- збільшує прибуток;
- розробляє структуру взаємовигідних відносин з постачальниками підприємства та його замовниками;
- ефективного управління грошовими потоками;
- уникнення штрафних санкцій.


Податкове планування на підприємстві завжди є доцільним: і у випадку процвітання підприємства, і коли воно знаходиться на межі рентабельності і, що набагато гірше, на межі банкрутства. При умові виваженого підходу, покращення фінансових показників на підприємстві не буде супроводжуватись конфліктами з податковими органами.

Податкове планування може здійснюватись як громадянами — суб'єктами підприємницької діяльності, так і юридичними особами. В другому випадку особливість оптимізації оподаткування залежатиме від того, до якої галузі діяльності належить підприємство (галузева оптимізація має визначені інструменти і методи, притаманні тому чи іншому виду господарської діяльності — в залежності чи це виробниче підприємство, чи торгове, чи посередницьке тощо), а також від об'ємів здійснюваної підприємством господарської діяльності.


В залежності від організаційної структури суб’єкта податкове планування буває індивідуальним і корпоративним.
У випадку корпоративного податкового планування є можливості використання гнучкої структури групи компаній (юридичних осіб) корпорації для перерозподілу прибутку та грошових потоків між відповідними одиницями структури.

В залежності від інструментів, що використовуються, податкове планування може полягати у застосуванні:

- податкових пільг — яке полягає в повному або частковому звільненні підприємства від сплати тих чи інших податків, пов'язаних з окремим видом діяльності або виробництвом окремого виду продукції;
- податкових лазівок — визначення окремих аспектів господарської діяльності, які не врегульовані податковим законодавством;
- спеціально розроблених схем, з метою оптимізації податкових платежів, які і є основним результатом в податковому плануванні.

Відповідно до характеру управлінських рішень розрізняють наступні види податкового планування:

- поточний податковий контроль — полягає в заходах щоденного слідкування за змінами в законодавчій базі;
- контроль за правильністю розрахунків зобов'язань за податками, а також виявлення причин різних змін показників підприємства;
- поточне планування податків — заходи спрямовані на поточну оптимізацію оподаткування, розробка і складання схем окремих операцій і реалізації певних нетипових угод;
- стратегічне податкове планування — складання перспективних прогнозів по податкових зобов'язаннях підприємства, а також планування схем по реалізації значних і типових операцій господарської діяльності, з метою зниження податкового навантаження на підприємство.

 

Підпишіться на актуальні новини для бухгалтерів від Вектор Аудиту Ваше Ім'я Ваш еМейл