ja_mageia

Главная Про нас Послуги компанії Розробка та впровадження на підприємстві управлінського обліку
Вконтакте FACEBOOK Вконтакте Вконтакте
Розробка та впровадження на підприємстві управлінського обліку

Ми пропонуємо Вам індивідуальний підхід до впровадження управлінського обліку, враховуючи Ваші цілі, стратегії, пріоритети, інтереси, цінності та традиції.

Правильно поставлений управлінський облік вирішує наступні завдання:

- забезпечення власників та управлінського персоналу компанії інформацією про результати діяльності всього бізнесу;
- здійснення планування та контролю виконання бюджету окремими структурними підрозділами - центрами відповідальності а також і підприємством в цілому;
- здійснення контролю над витратами, за допомогою їх детального обліку за видами і підрозділами, які є центрами відповідальності в бюджетуванні;
- здійснення моніторингу за доходами і витратами компанії як в розрізі певних термінів, також виявлення загальних тенденцій;
- відображення реальних результатів діяльності (дохідність чи збитковість) окремих сегментів господарської діяльності, незалежно від того, яким чином вказані сегменти розподілені між юридичними особами, які входять до структури компанії. Сегментами можуть виступати: види господарської діяльності, види продукції чи товарів, і інші елементи в залежності від особливостей бізнесу та потреб керівництва.
- в залежності від використовуваної системи збору даних здійснює оцінку діяльності компанії не тільки за допомогою відображення фінансових показників, але й за допомогою якісних показників, натуральних величин, а також показників оцінки привабливості компанії з точки зору покупців, інвесторів, кредиторів.


Керівництву підприємства необхідно знати про те, який вид продукції користується попитом на ринку, які необхідно понести затрати для налагодження її випуску, який дохід принесе її реалізація в майбутньому а також наскільки ефективно здійснюються процеси пов’язані з випуском та реалізацією. Таку інформацію в тій чи іншій мірі відображають майже всі підприємства, використовуючи різні методи та підходи. Але оптимальним способом для цього є впровадження чіткої і грунтовної системи управлінського обліку, яка дозволить автоматизувати збір даних і надасть можливість в будь-який момент отримати цілісну картину фінансово-господарської діяльності підприємства.

Виникнення та існування управлінського обліку обумовлені конкретною ціллю – допомога внутрішнім користувачам (керівництву компанії) приймати більш обґрунтовані рішення та ефективно управляти підприємством.

Дані, які отримаються в ході управлінського обліку є конфіденційними, оскільки вони відображають реальний стан справ на підприємстві, його стратегічні і тактичні наміри, тому, показники і дані розраховані з його допомогою повинні бути доступними обмеженому колу внутрішніх користувачів.

Основними об’єктами дослідження в управлінському обліку є витрати і доходи.

 

Підпишіться на актуальні новини для бухгалтерів від Вектор Аудиту Ваше Ім'я Ваш еМейл