ja_mageia

Главная Про нас Послуги компанії Аудит фінансової звітності
Вконтакте FACEBOOK Вконтакте Вконтакте
Аудит фінансової звітності

Підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності акціонерних товариств, професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових установ.

Обов’язковий аудит - проведення аудиту є обов'язковим відповідно до чинного законодавства України.

Ініціативний аудит - проведення аудиту здійснюється по ініціативі власників чи керівництва компанії.

Згідно законодавства проведення аудиту є обов'язковим для:

1) підтвердження достовірності та повноти річних фінансових звітів та консолідованих фінансових звітів відкритими акціонерними товариствами (ВАТ), підприємств, які здійснюють емісію облігацій;

2.) професійних учасників на ринку цінних паперів України, підприємств, які відносяться до фінансових установ, а також інших суб'єктів господарської діяльності, звітність яких у відповідності до законодавства України повинна офіційно оприлюднюватись, за виключенням підприємств, установ і організацій, які знаходяться на повному утриманні за рахунок державного бюджету;

2) здійснення перевірки фінстану засновників банків, підприємств, які мають іноземні інвестиції, ВАТів (крім засновників - фізичних осіб), страхових та холдингових компаній, інститутів спільного інвестування (ІСІ), довірчих товариств а також інших фінансових посередників;

3) підприємств, які здійснюють емісію цінних паперів під час отриманні ліцензії для здійснення діяльності на фондовому ринку;

4) В інших випадках, які передбачені законодавством України.


Ініціативний аудит, як і обов'язковий, проводиться на основі річної фінансової (бухгалтерської) звітності. За наслідками ініціативного аудиту видається офіційний аудиторський висновок і письмова інформація, що містить докладний опис всіх виявлених відхилень і оцінку системи внутрішнього контролю.

Ініціативний аудит (аудит за спеціальним завданням клієнта) є ефективним інструментом збору і аналізу інформації, необхідної зацікавленим сторонам для ухвалення управлінських і фінансових рішень.


Проведення ініціативного аудиту дозволяє:

- отримувати банківські кредити на вигідніших умовах;
- підвищити інвестиційну привабливість компанії;
- укладати договори на вигідніших умовах;
- підвищити достовірність консолідованої звітності групи компаній;
- оцінити кваліфікаційний рівень співробітників бухгалтерської служби компанії;
- оцінити ефективність роботи керівних органів компанії.


На відміну від обов'язкового аудиту достовірності річної фінансової звітності, ініціативний аудит припускає підготовку кваліфікованих рекомендацій по заздалегідь заданому комплексу питань, визначених клієнтом.


Предметом ініціативного аудиту можуть бути окремі фактори, які впливають на фінансово-господарський стан компанії, діяльність підрозділів і служб, а також певні бізнес-процеси компанії. Наприклад:

- окремі статті фінансової (бухгалтерської) звітності;
- майно і зобов'язання;
- господарські договори;
- система внутрішнього контролю.


При здійсненні аудиторської перевірки по окремих ділянках обліку може бути проведена суцільна перевірка всіх господарських операцій.

Ініціативний аудит здійснюється за рішенням:

- керівника при зміні бухгалтерів;
- засновників і/або акціонерів, для оцінки ефективності діяльності підприємства;
- інвесторів, які ухвалюють рішення про вкладення засобів в бізнес;
- інших зацікавлених осіб підприємства.


За наслідками ініціативної аудиторської перевірки Компанія надає клієнтові Звіт про фінансово-господарський стан підприємства з висновками і рекомендаціями по виправленню виявлених помилок.

Як показує практика, ініціативний аудит, як правило, проводиться відносно звітності компаній:

- що надають річну фінансову (бухгалтерську) звітність банкам, інвесторам, потенційним партнерам;
- які входять в холдинг, групу, дані річної фінансової (бухгалтерської) звітності яких будуть використані в цілях консолідації (при складанні консолідованого (бухгалтерського) звіту холдингу, групи), але які не підлягають обов'язковому аудиту;
- звітуючих перед власниками про результати господарської діяльності і майновий стан, а також про рівень системи внутрішнього контролю.


Оптимальні для клієнта спосіб і форма надання інформації за наслідками проведення ініціативного аудиту узгоджуються в договорі на надання послуг.

 

Підпишіться на актуальні новини для бухгалтерів від Вектор Аудиту Ваше Ім'я Ваш еМейл