Управління дебіторською заборгованістю: з чого почати Печать
Добавил(а) Administrator   
27.07.14 00:00

Діяльність будь-якого суб’єкта господарювання нерозривно пов’язана з виникненням такого активу, як дебіторська заборгованість, адже саме розрахунки займають левову частку операцій з контрагентами.

 

У сучасних умовах господарювання особлива увага суб’єктами підприємницької діяльності приділяється наявним засобам для розрахунків, особливо стосовно коштів, іммобілізованих з поточної діяльності. Тому дедалі більшої актуальності набирає належна організація інкасації дебіторської заборгованості підприємства.

Об’єктивні та суб’єктивні причини несплачених вчасно сум цього виду активів спонукають підприємство до вживання комплексу дій, спрямованих на її отримання, тобто до вирішення спорів з приводу даного питання: спочатку шляхом мирного врегулювання (акти звірок, взаємозаліки, виставлення претензій), далі – шляхом судового врегулювання. Слід зазначити, що відсутність виваженої системи роботи з покупцями на підприємстві (саме їх заборгованість підприємству спричинює виникнення дебіторської заборгованості за поставлені продукцію, товари, тощо) може мати неприємні, а подеколи фатальні наслідки для підприємства.

З метою контролю доцільно здійснити групування боржників за термінами погашення зобов’язань.

Таблиця 1. – Групування дебіторів за дотриманням платіжної дисципліни

Тип дебіторів

Ознака

Заходи

Активні

Немає боргів або переплата

Знижки при наступних замовленнях, винагороди, подяки.

Добросовісні

Оплачують в межах договору, зокрема до 30 днів

Нагадування з просьбою оплатити заборгованість, доки  за договором не нараховуються штрафні санкції.

Нестабільні

Прострочення оплати від 1-го до 3-х місяців

Письмове нагадування керівництву з вимогою підтвердити суму заборгованості актом звірки. У разі неповернення акту вважати, що заборгованість підтверджена сторонами.

Такі, що ухиляються від сплати

Прострочена заборгованість від 3 до 6 місяців

Виставлення претензій, вимог.

Безвідповідальні

Більше 1 року

Звернення до суду, застосування альтернативних шляхів погашення.

Окрім групування, доцільною є розробка стандартів оцінювання та системи кредитного рейтингу дебіторів на конкретному підприємстві.

Для цього пропонується наступна схема:

Рисунок 1. Методика оцінювання терміну кредитування відповідно до Бальної системи.

Безпосередньо для визначення суми балів за кожним показником використовується система, наведена в табл.2.

Таблиця 2. – Оцінка показників діяльності та кредитної історії покупця

Опісля підрахунку суми балів можна визначити рівень ризику даного покупця. Для цього пропонується використати наступну класифікацію:

Таблиця 3. – Визначення рівня ризику покупців

Сума балів

Рівень ризику

8-9

1

5-7

2

3-4

3

Заключним етапом є визначення терміну кредитування відповідно до наступної схеми:

Таблиця 4 – Визначення термінів кредитування

Рівень ризику

Термін кредиту, днів

1

60-90

2

30-60

3

до 30

Розрахувавши термін кредиту для потенційного дебітора, підприємство може спрогнозувати обсяги грошових потоків на найближчий період (від 0 до 90 і більше днів). 

На етапі застосування штрафів і пені для підприємства має велике значення розробка шкали штрафних санкцій, що регламентує можливість їх застосування в кожному конкретному випадку. На підприємстві пропонується встановити певний розмір штрафів для покупців, що отримали певне значення кредитного ризику. Величина штрафів для кожної групи буде залежати від кількості днів, на яку проводиться затримка платежу. Момент застосування штрафів необхідно передбачити у договорі і попередньо обговорити з дебітором.

Таблиця 5. - Розмір штрафних санкцій залежно від рівня ризику, % за день прострочення

Значення ризику
Прострочення оплати (днів)
0 - 30
30 - 60
60 - 90
Більше 90
Більше 180
1
0,00
0,00
0,03
0,04
0,05
2
0,00
0,03
0,04
0,05
0,06
3
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07

Як бачимо, найлояльніше ставлення до групи контрагентів, які за підрахунками потрапили у найнадійніший рівень ризику – перший. Відповідно, якщо термін кредиту для них може коливатися до 90 днів, то і в цьому проміжку штрафні санкції застосовуватись не будуть. 

У разі, якщо дані заходи не матимуть свого якісного впливу. необхідно буде звернутись до претензійної схеми стягнення заборгованості, про яку піде мова у наступних публікаціях.

Помічник аудитора ТОВ "Аудиторська компанія "Вектор аудиту" Олеся Галько

Последнее обновление 29.07.14 07:58