Чи є штраф за виплату зарплати при наявності податкового боргу? Печать
Добавил(а) Ольга Брегін   
23.04.14 00:00

У житті підприємства трапляються скрутні часи, коли не вистачає обігових коштів навіть на сплату податків. Тоді постає питання про виплату заробітної плати, адже згідно ст.87 Кодексу законів про працю та згідно ст.15 Закону України "Про оплату праці": "Оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються власником або уповноваженим ним органом після виконання зобов'язань щодо оплати праці".

 

А як же податки? Читайте далі роз'яснення ДПІ в м.Івано-Франківську на запит Спілки бухгалтерів Прикарпаття.

Спілка бухгалтерів Прикарпаття подала наступний запит:

Ситуація:

Підприємство виплачує заробітну плату готівкою з виручки, маючи заборгованість зі сплати податків.

Підприємство керується нормами статті 97 Кодексу  законів  про  працю  України, статей  15,  24  Закону  України  «Про оплату праці» в частині того, що оплата   праці   працівників   здійснюється    в першочерговому порядку,  а всі інші платежі здійснюються власником або уповноваженим ним органом  після  виконання  зобов'язань  щодо оплати праці. Можливість виплати заробітної плати готівкою у випадку заборгованості по податках також підтверджується Листом Національного банку України від 18.12.2006  №11-115/4668-13627 «Щодо роз'яснення окремих норм Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» 

(витяг з Листа: [...] готівкова виручка (готівка) підприємств (підприємців) використовується ними для забезпечення будь-яких потреб, що виникають у процесі їх функціонування [...].  

У зв'язку з вищевказаним, штрафні санкції, які визначені ст. 1 Указу Президента України від 12.06.95 р. N 436/95 ( 436/95 ) "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки", за витрачання готівки з виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших касових надходжень (крім коштів, отриманих із кас установ банків) на виплати, що пов'язані з оплатою праці, за наявності податкової заборгованості втратили свою актуальність і, на нашу думку, можуть застосовуватися контролюючими органами до підприємств в ході перевірок за попередні періоди, коли була чинною відповідна норма [...].

Запитання:

Чи накладатимуться на підприємство штрафні санкції через виплату заробітної плати готівкою при наявності заборгованості зі сплати податків згідно з Указом Президента України від 12.06.1995 № 436/95 «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки»?

(витяг з Указу: Установити, що у разі порушення юридичними особами всіх форм власності [...] норм з регулювання обігу готівки у національній валюті, що встановлюються Національним банком України, до них застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу: 

за витрачання готівки з виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших касових надходжень (крім коштів, отриманих із кас установ банків) на виплати, що пов'язані з оплатою праці [...], за наявності податкової заборгованості - в розмірі здійснених виплат.)

Відповідь органів Міністерства доходів і зборів (витяг):

Державна податкова інспекція у м. Івано-Франківську на Ваш запит щодо застосування до підприємства штрафних санкцій при наявності заборгованості зі сплати податків згідно з Наказом Президента України від 12.06.1995 N436/95 «Про застосування штрафних (фінансових) санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» повідомляє наступне.

Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19.02.2001 року за N 72, були передбачені штрафні (фінансові) санкції до підприємств, які виплачували заробітну плату з отриманої виручки при наявності податкової заборгованості.

Дана норма була чинна до 14.02.2005 року. На даний час, згідно з пунктом 2.9 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004року за N637, готівка, отримана від реалізації продукції (робіт, послуг), використовується ними для забезпечення будь-яких потреб, що виникають у процесі їх функціонування.

Отже, виплачувати заробітну плату при наявності заборгованості з податків можна. 

Штрафних санкцій згідно з Указом Президента України від 12.06.1995 № 436/95 «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» у разі виплаті заробітної плати готівкою при наявності заборгованості зі сплати податків не буде.

 

За матеріалими, наданими ГО "Спілка бухгалтерів Прикарпаття"  01.04.2014 року.

Последнее обновление 24.04.14 16:22