ja_mageia

Главная Статті, документи Нормативні документи Положення (стандарти) бухгалтерського обліку
Вконтакте FACEBOOK Вконтакте Вконтакте
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку
28.09.12 00:00

alt

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку (абревіатура П(С)БО) — нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам (МСФЗ).

 

В Україні затверджено 35 Положень (стандартів) бухгалтерського обліку:

Перелік

Документ, яким затверджено

"Загальні вимоги до фінансової звітності"

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку”N 87 від 31.03.99

"Баланс"

Положення Міністерства фінансів України “Положення(стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"N 87 від 31.03.99

"Звіт про фінансові результати"

Положення Міністерства фінансів України “Положення(стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати"N 87 від 31.03.99

"Звіт про рух грошових коштів"

Положення Міністерства фінансів України “Положення(стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів"N 87 від 31.03.99

"Звіт про власний капітал"

Положення Міністерства фінансів України “Положення(стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал"N 87 від 31.03.99

"Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"

Наказ Міністерства фінансів України  “Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку”N 137 від 28.05.99

"Основні засоби"

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби"N 92 від 27.04.2000

"Нематеріальні активи"

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку”N 242 від 18.10.99

"Запаси"

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку”N 246 від 20.10.99

"Дебіторська   заборгованість"

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку”N 237 від 08.10.99

"Зобов'язання"

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання"  N 20 від 31.01.2000

"Фінансові інвестиції"

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції"N 91 від 26.04.2000

"Фінансові інструменти"

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти"N 559 від 30.11.2001

"Оренда"

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 "Оренда"  N 181 від 28.07.2000

"Дохід"

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку”N 290 від 29.11.99

"Витрати"

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку”N 318 від 31.12.99

"Податок на прибуток"

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток"N 353 від 28.12.2000

"Будівельні контракти"

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти"N 205 від 28.04.2001

"Об'єднання підприємств"

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19”N 163 від 07.07.99

"Консолідована фінансова звітність"

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку”N 176 від 30.07.99

"Вплив змін валютних курсів"

 

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів"  N 193 від 10.08.2000

 

"Вплив інфляції"Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції"
  № 147 від 28.02.2002

"Розкриття інформації щодо

пов'язаних сторін"

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін"N303 від 18.06.2001

"Прибуток на акцію"

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію"N 344 від 16.07.2001

"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"N39 від 25.02.2000

"Виплати працівникам"

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам"28.10.2003  N 601

"Діяльність, що припиняється"

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність"07.11.2003  N 617

"Зменшення корисності активів"

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів"  24.12.2004  N 817

"Фінансова звітність засегментами"

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами"19.05.2005  N 412

"Біологічні активи"

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи"18.11.2005  N 790

"Фінансові витрати"

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати"28.04.2006  N 415

"Інвестиційна нерухомість"

Наказ Міністерства фінансів України"Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість"02.07.2007  N 779

"Витрати на розвідку запасів корисних копалин"

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 33 "Витрати на розвідку запасів корисних копалин"26.08.2008  N 1090

"Платіж на основі акцій"

 

Наказ Міністерства фінансів України Про затвердження "Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 34 "Платіж на основі акцій"30.12.2008  N 1577

"Податкові різниці"
(набирає чинності 01.01.2013р

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення бухгалтерського обліку "Податкові різниці" 25.01.2011 № 27

 

 

Підпишіться на актуальні новини для бухгалтерів від Вектор Аудиту Ваше Ім'я Ваш еМейл